Polski | English |
sklep | sprzedaż zdjęć | fotokalendarium | kościoły krakowa | wawel | rynek główny | sukiennice | zdjęcia krakowa | panoramy 360° | Barbakan

Powrót do menu głównego
krakowskiej galerii foto
Kraków
FIGURY DWUNASTU APOSTOŁÓW

Zobacz także
Ogród Botaniczny w Krakowie
Znajdujące się obecnie przed kościołem św. Piotra i św. Pawła postaci dwunastu apostołów to kopie oryginalnych rzeźb, które zostały usunięte w 1959 roku. Oryginalne figury zaprojektował Kasper Bażanka, jest on jednocześnie twórcą założeń architektoniczno - rzeźbiarskich schodów, kamiennych filarów ogrodzenia, cokołów figur oraz bramy do kościoła św. Andrzeja.
Figury apostołów wykonał w latach 20-tych XVIII wieku rzeźbiarz Dawida (lub Daniela) Heel. Pierwotne rzeźby posiadały różne atrybuty przypisywane apostołom, które pozwalały na ich identyfikację, jednakże z biegiem lat postacie uległy silnemu rozmyciu, a część "dodatków" umożliwiających ich rozpoznanie zaginęła. Odtworzone rzeźby nie są zaopatrzone we wszystkie pierwotnie istniejące detale...


Kopie wykonane przez Kazimierza Jęczmyka
dwa zdjęcia z lewej strony
Oryginalne rzeźby Dawida Heela
dwa zdjęcia z prawej strony

Stojąc przed fasadą kościoła, pierwsza figura od lewej strony (od północy) to postać św. Szymona nazywanego Gorliwym, który poniósł męczeńską śmierć w Persji - został przecięty piłą - postać apostoła na zdjęciach opiera na niej swoją prawą dłoń.

Druga figura przedstawia najprawdopodobniej św. Filipa - na litografiach z pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia, widoczny jest krzyż na długim drzewcu, który postać trzymała w lewej dłoni - indywidualny atrybut św. Filipa.

Trzecia figura przedstawia św. Bartłomieja z księgą w lewej dłoni i toporem w prawej. Obecna rekonstrukcja posiada oba atrybuty, natomiast na oryginalnej rzeźbie w lewej dłoni widoczna jest księga, wzdłuż dolnej części figury zachowały się resztki topora.

Czwarta figura - licząc od lewej - przedstawia św. Jakuba Młodszego, który pierwotnie w lewej dłoni dzierżył miecz.

Piaty posąg to św. Jakub Większy czczony głównie jako patron podróżnych, pokazany w obszernym, wkładanym przez głowę płaszczu. W obecnie pustej dłoni Jakuba, dawniej tkwił podróżny kij.

Szósta rzeźba przedstawiająca św. Piotra - apostoł wsparty jest na odwróconym krzyżu, symbolu jego męczeństwa.

Za plecami siódmej figury pokazującej św. Andrzeja widać krzyż w kształcie litery X (taki kształt krzyża pochodzi od greckiej litery "X", bowiem św. Andrzej poniósł śmierć męczeńską na terenie Grecji, gdzie ukrzyżowano go na krzyżu uformowanym w kształt pierwszej litery imienia Chrystusa).

Kolejna, ósma rzeźba przedstawia św. Jana Ewangelistę, uważany jest za najmłodszego spośród apostołów, także i tutaj przedstawiony jest z młodzieńczą twarzą oraz kielichem trzymanym w lewej dłoni z wyłaniającym się z niego wężem, co nawiązuje do próby otrucia umiłowanego ucznia Chrystusa przez Pogan.

Dziewiąta figura przedstawia św. Judę Tadeusza, który pierwotnie w prawej dłoni trzymał krzyż (widoczny na XIX-wiecznych litografiach), wskazując go jednocześnie placem dłoni lewej.

Dziesiąta figura to apostoł Maciej, który został wybrany na dwunastego apostoła w miejsce Judasza.

św. Mateusz jest przedstawiony z księgą i maczugą (oba atrybuty całkiem dobrze widoczne także na oryginalnej rzeźbie).

Ostatnia figura przedstawia św. Tomasz - obecnie bez żadnych dodatków. Aczkolwiek na starych zdjęciach widoczna jest włócznia, którą trzymał w prawej dłoni - św. Tomasz został zabity włócznią w Indiach.

[Ostatnia modyfikacja: 27.II.2008]

źródło:
- Adamczewski J., 1992, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków, s. 132-133.
- Komorowski W., Kęder I., 2005, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie,
TAiWPN Universitas, Muzeum Narodowe w Krakowie, s. 323-330.
- Rożek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM, s. 270-271.
- Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Wydawnictwo Verso, s. 152-153.Powrót do menu głównego
krakowskiej galerii foto

Zobacz także
Ogród Botaniczny w Krakowie
Kraków
OGRÓD BOTANICZNY W KRAKOWIE

Zobacz także
Mury obronne Krakowa
Kraków
MURY OBRONNE KRAKOWA
Kontakt 2004 - 2023 © Paweł Krzan KRFOTO Mapa Strony